فیلتر هوای بیرونی دیزل شهاب رنو گاز سو‍ز/KAF4927

موجودی: در انبار

رنو شهاب گاز سوز – كاميونت بادسان

FLEETGUARD: AF4927

BALDWIN : PA3699

DONALDSON: P772585

HENGST : E761L

RENAULT V.I. : 5010064372

مقایسه

ارتفاع :       ۳۹۲ میلیمتر

قطر بیرونی :۲۸۱  میلیمتر

قطر داخلی : ۱۷۱ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۶ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF4867